Nie dla nas a z nami

 l

l 

Program:

 

Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramac

 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Kwota dofinansowania: 176 000 zł

Termin realizacji: 01.07.2023-30.06.2024

Realizator: Stowarzyszenie Monti

Opis projektu:

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na konkretnie sprecyzowane potrzeby nowopowstałego stowarzyszenia zwykłego ,Level 21’ w Ełku skupiającego i kierującego swoje działania do rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci z zespołem Downa. Głównym założeniem projektu jest zintegrowanie i zbudowanie lokalnej i ponadlokalnej społeczności rodziców borykających się z problemem wychowania dziecka z zespołem Downa( zD) i stworzenie przestrzeni do samoorganizacji społecznej tych rodzin oraz wsparcie nowopowstałej NGO działającej na rzecz rodzin z zD.  

Projekt umożliwi integrację rodzin poprzez organizacje INTEGRACYNEGO KLUBU, cyklicznych spotkań, wydarzeń, grup samopomocowych, przestrzeni internetowych co w konsekwencji, uwrażliwi lokalne środowiska, władze, przedstawicieli instytucji na problem. Będzie również swoistą okazją do edukacji otoczenia w obszarze postępowania z rodziną/dzieckiem z zespołem Downa.

Cel projektu: 

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko z zD. 

Działania projektowe w efekcie wpłyną również na rozwój nowopowstałego stowarzyszenia rodziców wychowujących dziecko z zD. 

Grupa docelowa: 

Projekt skierowany  jest do minimum 15 rodzin, w których wychowuje się dziecko z zD  w tym minimum 15 dzieci z zD  i 15 rodziców tych dzieci. Jest to grupa docelowa, która będzie uczestniczyć w bezpośrednich działaniach organizowanych na terenie Ełku. Dodatkowo do większych wydarzeń organizowanych przez rodziców z Ełku i do społeczności wirtualnej  w ramach projektu dołączać sukcesywnie będziemy rodziny z Giżycka.

Działania planowane w ramach projektu:

·         Promocja działań projektowych i uruchomienie dialogu społecznego Planowany termin real 

·         Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi z zD- klub integracyjny dla rodzin i dzieci z zD i otoczenia w Ełku

·         Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi z zD- ścieżki sensoryczne dla dzieci z zD z zaangażowaniem ‘tatusiów’

·         Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi z zD - grupa samopomocowa rodziców

·         Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi z zD- tworzenie przestrzeni wirtualnej dla rodzin z zD

·         Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi z zD - cykliczne wydarzenia związane z obchodami Światowego Dnia Zespołu Downa – 21 marca 2024

·         Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi z zD-edukacja

Rezultaty:

·         Liczba wolontariuszy zaangażowanych przy realizacji zadania - 5

·         Liczba partnerstw zawartych na rzecz zadania realizowanego w ramach Programu -1

·         Liczba podmiotów/partnerów zaangażowanych przy realizacji zadania (poza wnioskodawcą) 6

·         Liczba powstałych grup samopomocowych Ilościowy -1

·         Liczba stworzonych wirtualnych przestrzeni dla rodziców z wychowujących dziecko z zD -1

·         Liczba stworzonych klubów integracyjnych dla rodzin z dzieckiem z zD - 1

·         Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjno-informacyjnych -1

·         Liczba stworzonych ścieżek sensorycznych/placów zabaw Ilościowy- 1

Kontakt w sprawie projektu i rekrutacji:

Anna Zalewa : tel +48 600 600 071

 

 

 

 

Script logo