Zajęcia umuzykalniające

Wprowadzenie dziecka w świat muzyki w tak wczesnym okresie, nie tylko otwiera drogę do rozumienia muzyki, ułatwiając w przyszłości naukę gry na instrumentach, ale też rozwija inteligencję językową, koordynację, zdolność koncentracji uwagi.


Zajęcia skierowane są do dzieci od 10 miesięcy do 3 lat wraz z opiekunami, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach, dzieci bowiem uczą się świata poprzez modelowanie. W pierwszej kolejności naśladują rodziców.


Ciąg 10 zajęć został sfinansowany w ramach konkursu grantowego Gminy Miejskiej w Giżycku 2018.

Script logo